มิติหุ้น ATP30 เตรียมจ่ายปันผล 0.03 บาทต่อหุ้นรวมจ่ายปันผลทั้งปี 74.95% ของกำไรสุทธิ กำหนดจ่าย 30 เมษายน 64 จับมือพันธมิตร โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ พัฒนาเทคโนโลยี บริการรถรับส่ง Smart Mobility เดินหน้าธุรกิจขยายฐานลูกค้า ตั้งเป้าหมายปี 64 เติบโต 20% รายได้รวม 480 ล้านบาท รักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 25% เผยงบปี 63 รายได้ 391.69 ล้านบาท กำไรสุทธิ 28.75 ล้านบาท

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากเเหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมิตอนุมัติให้จายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20.5 ล้านบาท รวมคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 อยู่ที่ 74.95% ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจะทำการกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ที่ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เเละกำหนดจ่ายเงินปันผล 30 เมษายน 2564 (รออนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 1 เมษายน 2564)

สำหรับการดำเนินธุรกิจในปีนี้ จากการร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฉลดิ้งส์ จำกัด(TTTH) บริษัทมีแผนที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท มาร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการการเดินรถ Model Smart Mobility เพื่อเสิรมสร้างความสามรถในการเเข่งขัน เเละสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่ม อีกทั้ง TTTH มีเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวาง ถือเป็นโอกาสในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าองค์กรขนานใหญ่ที่มีศักยภาพ โดยบริษัทตั้งเป้าอัตราการเติบโต 20% หรือมีรายรวมที่ 480 ล้านบาท รักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 25%

ทั้งนี้ ผลประกอบการปี 63 ปรับตัวลดลง เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบในช่วงสถาณการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งบริษัทพยายามรักษากระเเสเงินสด เเละสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในทุกด้าน พร้อมปรับปรุงการบริหาร เเละควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยในช่วงไตรมาส 4/63 ผลประกอบการปรับตัวใกล้เคียงปกติเเล้ว

Credit: มิติหุ้น