ข้อบังคับ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) COMPANY RULES

บริษัทเอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท อมตะ ทรานสปอร์ต 30 จำกัด) เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อเดือนตุลาคม 2548 โดยให้บริการขนส่งพนักงานโรงงานอุนสาหกรรมต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีและนิคมอุตสากรรมอมตะซิตี้ ระยองและขยายงานเพิ่มเติมจังหวัดสระบุรีและทั่วประเทศ

Download

ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED.