521924868924543

วันที่ 20 ธันวาคม 2554 คุณวินัย พุ่มพิศ หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการ เป็นตัวแทน บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด รับรางวัลผู้รับเหมาทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จาก บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล  (1995)  จำกัด  ทั้งนี้ ทาง ATP#30 ได้ให้บริการรถรับ-ส่ง พนักงานแก่  SUS ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาและได้ร่วมกันพัฒนาการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียอุบัติเหตุมาโดยตลอด