96267761359922665623982809484

วันที่ 26 ธันวาคม 2554 คุณนิชานันท์ รัตนเกตุ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัดเป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตร มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน CSP in Supply Chain ทั้งนี้ตามที่ บริษัท ไทยออยล์ มหาชน จำกัด ได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน และได้ทำการคัดเลือก บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมี สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI เป็นที่ปรึกษาและผู้ประเมิน ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการและมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว