เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “ดูแลรถดีขับขี่ปลอดภัย 12 ยิ้ม” ครั้งที่ 2 โดยมี พขร.ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลทองคำมูลค่าคนละ 22,000บาทจำนวน 3 คน ได้แก่ พขร.มานิตย์ ธนวิริยกิจ พขร.ประจำบริษัท คาร์ดิแนล เฮลล์ 222 จำกัด พขร.ธวัตร นามเดช กิจ พขร.ประจำบริษัท ไดกิ้น อินดัสตรี้ จำกัด และ พขร.ธนวัฒน์ นามเดช กิจ