897402915637940

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด ได้จัดกิจกรรม Happy family ภายใต้โครงการ Happy Employee to Happy  Service โดยได้นำครอบครัวพนักงานทัศนศึกษาท่องเที่ยว ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ กรุงเทพฯ มีพนักงานและครอบครัวเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 74 คน