609728889074177 375557046849281

172769715078175 263717980822548

ATP30 ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในหัวข้อ การพัฒนานักขับรถมืออาชีพ 1 (DD-01) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 19 พค.55 ณ.โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยหลักสูตรดังกล่าว ทาง ATP30 ได้ร่วมกับ อาจารย์ วรกิจ เตชะพะโลกุล จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาพนักงานขับรถให้เป็นนักขับรถมืออาชีพ ในการให้บริการ รับ-ส่งพนักงานแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ทาง ATP30 ให้บริการอยู่