49664435209706

880737466504797 608001872897148

บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจัดรถบัสรับผู้เข้าร่วมงาน  ชมภายในโรงงาน โอเลฟิน และพื้นที่หน่วยผลิตต่างๆของกลุ่ม บริษัท SCG Chemical เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม