บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ส่งนักขับ และเจ้าหน้าที่ นำโดย คุณ อธิเมศร์ ฉัตรวรีย์โชติ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมเรื่องความปลอดภัย และระเบียบปฏิบัติงานในการรับส่งพนักงานจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564