img_7931  img_7932
นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการบริษัท เอทีพี30 จำกัด(มหาชน) (ที่ 6 จากซ้าย) นำทีมฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมรับฟังการแนะนำมาตรฐาน ISO 39001 “ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน”โดย บริษัท บี เอส ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559