atp61059

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอทีพี30 ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ดร.พงศ์ธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิสและนายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บมจ.สมาร์ทคอนกรีตร่วมถ่ายภาพกับนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ maiในงาน “องค์กรนวัตกรรม…สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” พร้อมรับโล่รางวัลในฐานะ องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์ mai และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเมื่อเร็วๆนี้