นายปิยะ เตชากูล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอทีพี 30 (ATP30) นำเสนอข้อมูลแผนธุรกิจ ในงาน RHB TOP THAILAND SMALL CAP BOOK LAUNCH 2017 โดยมีนักลงทุนสถาบันในประเทศเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง Astor I โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560