พนักงาน ATP30 เดินทางบริจาคปัจจัย, ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของอุปโภคต่างๆ ณ วัดพระบาทน้ำพุ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นี้ ในโครงการ “อิ่มท้องอิ่มบุญ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Zero Accident ตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ