บริษัท ได้จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 1/ 2567 “คืนถิ่น อิ่มใจ” เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับท้องถิ่นของนักขับ และส่งเสริมความภาคภูมิใจในอาชีพผู้ให้บริการ ผู้บริหารพนักงานส่วนสำนักงาน และนักขับจิตอาสา ร่วมกันปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการเรียนและกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำซับ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี