บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลสัตหีบ

จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 บริเวณลานจอดรถบัสบริษัท

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา