นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ

พร้อมให้ข้อมูล “ทิศทางธุรกิจและ กลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2561” ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20%

และรักษาอัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 10% พร้อมสร้างมาตรฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินัล21 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561