อบรมนักขับมืออาชีพ

บริษัทจัดให้มีการอบรมนักขับทุกพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ ฝ่ายความปลอดภัย, ฝ่ายพัฒนานักขับ และฝ่ายประกันคุณภาพ ได้เข้าอบรมนักขับที่บริการลูกค้าอรุณพลัส (กรุงเทพฯ) เรื่อง “การขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน” และ “นักขับหัวใจบริการ”