408584292978048

359369075391442

บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้ดำเนินการจัดหาและให้บริการรับ-ส่งพนักงานแก่ Toyoda Gosei โรงงานที่ 1 และ 2 ด้วยรถบัสปรับอากาศจำนวนทั้งสิ้น 13 คัน โดย Toyoda Gosei เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของประเทศ ที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ชลบุรี