ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวา) ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร พร้อมด้วยนายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) (กลาง) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาส ATP30 เข้ารับรางวัล Outstanding Investor Relations สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน SET Awards 2022 ในกลุ่ม Business Excellence จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย