นายปิยะ เตชากูล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอทีพี 30 (ATP30)  พร้อมด้วย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสเข้ารับ Outstanding Investor Relations Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กลุ่ม Business Excellence Market cap.ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ที่มีความโดดเด่นด้านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน SET Awards 2023 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้