S__6135886 S__6135887 S__6135885

ทีมงานฝ่ายปฏิบัติการและนักขับของ ATP30 นำโดยคุณนิชานันท์ รัตนเกตุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการรับส่งบุคลากรแก่ Electrolux Thailand โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป