S__712765 (2)

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แสดงความยินดีกับ ชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ ปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอทีพี 30 (ATP30) หนึ่งในผู้นำการให้บริการรถโดยสารรับ-ส่งพนักงานในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ในโอกาสเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ราคา IPO 418 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ATP30”