929753833916038

บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อเสริมความรู้เรื่องการสอบสวนอุบัติเหตุให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554