จันทร์ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๖
นายชาติชาย พานิชชีวะ (ที่4จากขวา) ประธานกรรมการ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (ขวา) รองประธานกรรมการ นายปิยะ เตชากูล (ที่3จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ. เอทีพี 30 (“ATP30”) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 63 จำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น หรือ 74.95% ของกำไรสุทธิฯ กำหนด Record Date 9 เม.ย 64 และจ่ายปันผล 30 เม.ย.64 พร้อมแต่งตั้ง นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร (ซ้าย) ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

Credit: thailand4