นักวิเคราะห์และกองทุนเยี่ยมชมกิจการ ATP30

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 คุณปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอทีพี 30 (ATP30) ได้ให้การต้อนรับ คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) คุณคงศิริ เลิศพิชิตกุล ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด และคุณสันติ ชินศิริโชคชัย Assistant VP Investment Analyst บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ณ.สำนักงานใหญ่ บมจ.เอทีพีจังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาข้อมูลการดำเนินการของ ATP30