atpnews

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะตัวแทนพนักงานของ บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัดนำโดย คุณ ลือโรจน์ จินดารัตนวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป  ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการการเดินรถรับ-ส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆของ บมจ.เอทีพี 30 ณ.สนง. สาขาระยอง โดยมีคุณนิชานันท์ รัตนเกตุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ปฎิบัติการ) ได้ให้การต้อนรับ,บรรยายสรุปและนำคณะเยี่ยมชมเพื่อประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผู้ให้บริการรับ-ส่งพนักงานของ โรงงาน บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง