คุณปิยะ เตชากูล (ที่6จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และคุณนิชานันท์ รัตนเกตุ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)(ATP30) พร้อมด้วยคุณมธุรส สาราณียะธรรม (ที่2จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการและระบบการเดินรถรับส่งพนักงานรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก พร้อมให้ข้อมูล “ภาพรวมธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานในช่วงโค้งสุดท้ายปี 58”  ณ บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน) สาขามาบตาพุด เมื่อเร็ว ๆ นี้