การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นตลอดปีนี้ ถือเป็น “หนามยอกอก” ชิ้นใหญ่ของการดำเนินงานในแทบทุกภาคธุรกิจ อีกทั้งส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อผลประกอบการ บริษัทที่เคยมีกำไรสูงๆก็ปรับตัวลดลง โชคดีหน่อยก็พอพยุงให้กำไรทรงตัวอยู่ได้ในระดับเดิม และที่อาการหนักพลิกจากกำไรเป็นขาดทุนก็เริ่มมีให้เห็นกันแล้ว

หลายบริษัทปรับลดเป้าหมายผลการดำเนินงาน ปรับกลยุทธ์เร่งด่วน ควบคุมต้นทุนขนานใหญ่ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร และประคองตัวให้ผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างตลอดรอดฝั่ง อย่างไรก็ตามมีบริษัทบางแห่งไม่แตกตื่น แต่กลับเติบโตสวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง

“แม้ว่าในปีนี้จะไม่ค่อยได้เห็นความเคลื่อนไหวของ ATP30 มากนัก แต่บริษัทยังมีความสามารถในการรักษาอัตราการเติบโตได้อย่างดี ด้วยโมเดลธุรกิจที่เติบโตแบบ “Snowball” ลูกค้าวันนี้คือลูกค้าวันข้างหน้า รักษาฐานลูกค้าเดิม 100% พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพเติมเข้ามาเรื่อยๆ ส่งผลให้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกัน โดยรายได้ตั้งแต่ปี 58-61 เติบโตเฉลี่ย 17.21% และมีกำไรเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 48.53% ซึ่งในปีนี้ ATP30 จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น”

นอกจากแนวทางสร้างการเติบโตแบบ Snowball ปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ยังเปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าการเติบโตปี 62 ไว้ที่ 10-15% ด้วยจุดแข็งของบริษัทด้านการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาระบบการดำเนินงาน การควบคุมการเดินรถ และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่ดีมากโดยการกระจายฐานลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้ผลกระทบที่อาจได้รับในการดำเนินธุรกิจของบางอุตสาหกรรมมีผลไม่มากต่อภาพรวมของลูกค้า ATP30 อีกทั้งมีรายได้จากการให้บริการรถขนส่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มเติมจะมีส่วนเสริมให้การเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

อย่างไรก็ตามโจทย์ที่สำคัญกว่าการเติบโตแบบปีต่อปี คือ การมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น เตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจใหม่ ที่เกี่ยวเนื่องกับรถขนส่งซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จากแหล่งรายได้ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

ส่วนภาพรวมธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานยังขยายตัวในเกณฑ์ดี บริษัทมีลูกค้ารวม 39 ราย เป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นปีนี้ 7 ราย และมีรถให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 308 คัน อย่างไรก็ตามบริษัทมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าอีกมาก แค่เฉพาะในเขตภาคตะวันออกที่ดำเนินธุรกิจอยู่มีโรงงานกว่า 5,000 แห่ง และจากการผลักดันโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้ครึ่งแรกของปีนี้มียอดการขออนุญาตประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการโรงงาน (ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม) อีกจำนวน 2,064 โรงงาน และมีการจ้างงาน 92,262 คน

นอกจากนี้บริษัทได้ขยายบริการไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการให้บริการรถ shuttle bus รับส่งมวลชน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงที่มาของรายได้ และเป็นโอกาสในการขยายฐานรายได้ของบริษัทให้เติบโตขึ้น

“การให้บริการรถ shuttle bus รับส่งมวลชน ได้รับกระแสตอบรับที่ดี จากการให้บริการที่ เมกาบางนา และ Habito Mall เริ่มมียอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทมีแผนขยายพื้นที่ไปยังกลุ่มคอนโดมิเนียมและคอมมูนิตี้ มอล ที่ห่างจากรถไฟฟ้าในบริเวณอื่นเพิ่มเติม ด้านธุรกิจท่องเที่ยว แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวจะชะลอตัวลงไปมาก แต่ ATP30 คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารมาเป็นอันดับหนึ่ง และด้วยคุณภาพและการบริการ ทำให้ ATP30 ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง”

ขณะเดียวกันบริษัทยังได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบตำแหน่งรถพร้อมกับระบุเวลารับ-ส่งได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ลูกค้าทดลองใช้บริการฟรี ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวจะถูกต่อยอดให้สามารถรองรับการบริการใน Smart City ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 345.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 313.26 ล้านบาท จำนวน 31.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.19% และมีกำไรสุทธิ 36.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 30.50 ล้านบาท จำนวน 5.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.30%

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 36.02% ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรวมทั้งสิ้น 12.35 ล้านบาท โดยจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 19 พ.ย. 62 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 4 ธ.ค. 62

ปัจจุบัน P/E (8/11/62) อยู่ที่ประมาณ 18.06 เท่า จากปีที่เข้าจดทะเบียนอยู่ที่ 57.09 เท่า ซึ่งถือว่า P/E อยู่ในระดับที่ต่ำ เมื่อเทียบกับอัตรากำไรที่สูงขึ้น จากปี 2558 มีอัตรากำไรอยู่ที่ 4.44% ในปี 2561 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9.65% และปัจจุบัน (30/09/62) อยู่ที่ 10.45% ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (8/11/62) อยู่ที่ 2.61%

อนึ่ง: ATP30 เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาตตะวันออก การให้บริการรับรับส่งนักท่องเที่ยว และการให้บริการรถ shuttle bus รับส่งมวลชน เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

บทความจาก: http://www.efinancethai.com/Advertorial/AdvertorialMain.aspx?release=y&name=ad_201911141113