มิติหุ้น – ปิยะ เตชากูล เอ็มดีใหญ่แห่ง ATP30 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท ผู้คร่ำหวอดในแวดวงโทรคมนาคม ที่ต้องอําลาบอร์ด ATP30 ไปทําหน้าที่ระดับประเทศ ในการเข้ารับตําแหน่งผู้อ่านวยการของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทําให้มีความจําเป็นต้องลาออกจากทุกตําแหน่งของบริษัท ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ที่ดํารงตําแหน่งนานถึง 6 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนใครจะเข้ามานั่งเก้าอี้แทนนั้น รอลุ้นกันอีกที่ต้นปีหน้าจ้า

บทความจาก: https://www.mitihoon.com/2019/12/17/151471/