294120915234089

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving Training) โดยคุณนิชานันท์ รัตเกตุ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตรการ เป็นผู้มอบและร่วมแสดงความยินดีกับนักขับที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 20 คน