รายการ Business Model ไขความลับธุรกิจเติบโต ตอนที่ 52 : ATP30 บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอทีพี 30 ATP30 : ประกอบธุรกิจผู้ให้บริการรถโดยสารรับ-ส่ง บุคลากรระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชน ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ซึ่งได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางจากกรมการขนส่งทางบก